פיצוי לנפגעי פוליו

החוק לפיצוי נפגעי פוליו, נחקק בשנת התשס"ז-2007, מטרתו לפצות את נפגעי הפוליו שהם תושבי ישראל, שלקו  במחלת שיתוק ילדים בישראל,  או שחלו מחוץ לישראל  וטופלו בישראל בעקבות המחלה לפני שנת  1970.

לפי החוק, מי שיוכר כנפגע פוליו, ונגרמה לו נכות עקב המחלה, יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי או לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות או המוגבלות בניידות שיקבעו בוועדה הרפואית. בניגוד לקצבאות אחרות, הקצבה לנפגעי הפוליו אינה "מתנגשת" עם קצבאות אחרות שמשולמות ע"י הביטוח הלאומי ותשולם לזכאי בנוסף למה שמקבל מהביטוח הלאומי. 
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: