פיצוי לנפגעי גזזת

מי שנפגעו מטיפול בהקרנות נגד גזזת (או שאיריהם) יכולים להגיש  תביעה למשרד הבריאות ולקבל תשלום על פגיעתם. לנפגע ייחשב מי שחולה באחת המחלות המפורטות בחוק, כגון סרטן באזור הראש והצוואר או סרטן הדם. נפגעי גזזת זכאים לפיצוי חד פעמי, מענק או קצבה חודשית בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו להם על ידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

החוק לפיצוי נפגעי גזזת, משנת 1995 מי שנפגעו מטיפול בהקרנות נגד גזזת זכאים לתשלום  פיצוי בעבור כך, תקופת הטיטפולים נגד גזזת שהוכרה בחוק היא בין השנים 1946-1960. נפגע  טיפול נגד גזזת ייחשב מי שחולה באחת המחלות המפורטות בחוק, כגון סרטן באזור הראש והצוואר או סרטן הדם, והוא נמצא בישראל. 

את הבקשה לקבלת הפיצוי מגישים למשרד הבריאות והוא זה שקובע את הזכאות ויודיע לתובע אם בקשתו אושרה או נדחתה. לכן בירורים בעניין הגשת תביעה, ועדות רפואיות וקביעת זכאות יש להפנות למשרד הבריאות בלבד. לאחר קבלת הזכאות משיכת הכספים מתבצעת מהמוסד לביטוח לאומי.
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: