נפגעי פעולות איבה

אזרח שהיה מעורב ונפגע בפעולת איבה זכאי על פי החוק לתגמולים כספיים  ולהטבות שונות, המיועדים לסייע לו ולתמוך בהחלמתו, כגון תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. הזכאות נקבעת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ומשולמת על ידי ביטוח לאומי.
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: