פגיעה בעבודה (תאונת עבודה / מחלת מקצוע)

המוסד לביטוח לאומי יפצה מבוטחים שנפגעו במקום עבודתם על הימים שהחסירו בעקבות תאונת העבודה ובכך נפגעה הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, תשלום זה נקרה דמי פגיעה. שלב זה הוא שלב ההכרה והוא חשוב ביותר לעשותו מיד לאחר שנפגע העובד ולא יאוחר מ12 חודשים מיום הפגיעה. שכיר ימלא טופס ב.ל.250 ועצמאי ימלא טופס ב.ל.283, בנוסף, הנפגע יקבל מימון מלא של הטיפול הרפואי מהביטוח הלאומי בגין טיפולים רפואיים שידרשו לעשותם בעקבות הפגיעה. אם נותרה לנפגע מגבלה כתוצאה מהפגיעה, יהיה זכאי הנפגע להגיש תביעה בגין נכות מעבודה ובהתאם להחלטת הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי יפוצה הלקוח או בסכום כספי חד פעמי (בין 9-19 אחוזי נכות) או בקצבה חודשית (מעל 20 אחוזי נכות) עד גיל הפרישה. אם נפטר המבוטח כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ביטוח לאומי ישלם קצבה או מענק לבני המשפחה שהיו תלויים בו. תקנה 15 היא הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה והכנסותיו מעבודה ירדו בשיעור של לפחות ב20 אחוז כתוצאה מתאונת העבודה, במקרה שכזה יוסיפו לקצבת הנכות 50 אחוז מגובה הקצבה שנקבעה. 
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: