קצבת שירותים מיוחדים

נועדה לאפשר טיפול אישי באדם הנכה, סיוע בביצוע פעולות יומיומיות כגון: רחצה, לבוש, הכנת אוכל, היגיינה והשגחה. ישנן שלוש רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת מביטוח לאומי:

דרגה 1- מיועדת למי שזקוק לסיוע רב בביצוע פעולות היומיום ברוב שעות היממה ו/או זקוק להשגחה מתמדת. דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור 50% מזכה את הנכה בתשלום חודשי של 1401 ₪ בנוסף לקצבת הנכות.

דרגה 2- מיועדת למי שזקוק לסיוע רב בביצוע כל פעולות היומיום . דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור  112% מזכה את הנכה בתשלום חודשי של 3229 ₪ בנוסף לקצבת הנכות.

דרגה 3- מיועדת למי שתלוי לחלוטין בזולת בביצוע כל פעולות היומיום  דרגה זו מזכה בקצבה בשיעור188% מזכה את הנכה בתשלום חודשי של 5330 ₪ בנוסף לקצבת הנכות.

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת למבוטח בביטוח הלאומי עם נכות מגיל 18 ועד גיל הפרישה, וזקוק לסיוע בתפקוד היומיומי, כגון : רחצה, הלבשה, הכנת אוכל והיגיינה או שזקוק להשגחה מתמדת למניעת סיכון לעצמו או לאחרים.
לאנשים הנמצאים במצב של תשישות נפש (מוגבלות קוגניטיבית וסובלים  מאי-התמצאות בזמן ובמקום, איבוד זיכרון ושיפוט לקוי של המציאות).
וכמו כן לאנשים העוברים טיפולים רפואיים אינטנסיביים כמו- דיאליזה (לפחות פעמיים בשבוע), אנשים שעברו השתלת איבר בגופם (שעונים על קריטריונים מיוחדים), עיוורים (שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 90%) המתגוררים לבדם או עם בן-זוג שגם הוא עיוור, או עיוורים שנקבעה להם נכות רפואית בגובה 90% ונכות רפואית בגובה 50% על חרשות. ועולים שהם נכים קשים ונמצאים בארץ לפחות שלושה חודשים.

גם אם האדם הנכה לא מקבל קצבת נכות מביטוח לאומי אך נקבעה לו נכות רפואית בגובה של 75% והוא זקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היומיום במשך רוב שעות היממה, או שהאדם זקוק להשגחה ופיקוח מתמידים כי הוא עלול לסכן את עצמו או את האחרים הוא יוכל לקבל קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי (עפ"י התנאים הנדרשים).
מרבית האנשים שיהיו זכאים לקצבה זו יהיו בעלי נכות רפואית גבוהה במיוחד. בפועל הקצבה אינה תלויה בהכנסות (חוץ ממקרים בהם לא זכאים לקצבת נכות, אך נקבעה נכות בשיעור 75%),  וניתן לקבל אותה גם בזמן שממשיכים לעבוד ויש הכנסות מעבודה או מכל מקור אחר.
מי שזכאי לשירותים מיוחדים והגיע לגיל הפרישה, לא תפקע מסיבה זו זכותו למתן שירותים מיוחדים גם מעבר לגיל האמור.

נכים המגיעים לגיל זקנה רשאים לבחור בין המשך קבלת הגמלה הכספית לבין קבלת שירותים במסגרת חוק סיעוד.

מהם הקריטריונים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים:

לקבלת קצבת שירותים מיוחדים של ביטוח לאומי התובע צריך להוכיח באמצעות מבחן ה IADL כי יש לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או הכרה על-ידי הביטוח הלאומי בנכות רפואית בשיעור של 75% עם סייגים לגבי קבלת קיצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, או קבלת סיוע מתוקף חוקים אחרים. בנוסף קיימת התייחסות לגובה ההכנסה החודשית. מי שמקבל קצבת ניידות, יכול לקבל גם שירותים מיוחדים אם וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות של 100%. או שזקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו או מרותק למיטה. למי שיש רכב- זכאי בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בגובה של מינימום 100%.

הגמלה לא מיועדת לאנשים המתגוררים במוסד שם מקבלים שירותי רפואה, סיעוד, שיקום.
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: