תביעות ביטוח לאומי עקב מצב רפואי

הגוף האמון על הזכויות הרפואיות והחברתיות במדינת ישראל הוא המוסד לביטוח לאומי. תפקידו העיקרי של המוסד לביטוח הלאומי הוא להבטיח אמצעי מחיה מינימאליים לאלה שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם. באמצעות תשלומי הקצבאות של הביטוח הלאומי לזכאים, מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות ולמבוטחים בזמן משבר אישי, כמו מחלה, נכות ופגיעה בעבודה וכו'.

 

אדם שמצבו הרפואי אינו מאפשר לו להתפרנס באופן מספק יכול לפנות לביטוח הלאומי ולתבוע את זכויות ביטוח לאומי המגיעות לו.
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: