פטור רפואי ממס הכנסה

בימים אלו בהם יוקר המחייה מקשה עלינו לגמור את החודש , להיות פטור מלשלם מס הכנסה זה בגדר חלום...

ישנה אפשרות כזו ועם תמיכה בעניינים הבירוקרטיים, הבנת המושגים הרלוונטים, אפשר להגדיל את ההכנסה הפנויה, על ידי פטור רפואי ממס הכנסה.

הזכות לקבלת פטור ממס היא זכות שלא מנוצלת כהלכה על ידי רבים. למעשה גם אנשים עובדים, אנשים החיים חיים מלאים עשויים להיות זכאים לקבל פטור ממס.

אם אדם סובל ממחלות כרוניות כמו סכרת קשה, יתכן וזכאי הוא לקבלת פטור ממס, אנשים הסובלים מסך בעיות רפואיות רבות, אנשים המרותקים לכיסא גלגלים, אנשים שעברו אירוע מוחי או סובלים מקוצר נשימה או מבעיות לבביות דום נשימה בשינה וכו', יתכן שהם משלמים מס הכנסה בעודם יכולים להיות פטורים מכך.

משמעות הדבר עבור החולה היא גדולה ברמה  פיננסית. אדם שסובל מעיוורון או נכות 100% שנובעת מבעיה רפאוית אחת קשה יוענק לו הפטור ללא כל תהליך בירוקרטי מיותר.  

כשמדובר במספר בעיות החישוב הופך הרבה יותר מורכב ומקשה על קבלת הזכאות. אמנם הסף שנקבע במקרה הזה הוא 90% נכות משוקללת ולא 100%, אך הדרך לקבלת אישור לאחוז נכות שכזה מורכבת. החישוב משקלל את האחוזים שנקבעו עבור הבעיות השונות מהן האדם סובל, ולא מחבר אותן יחדיו – מה שזכה לכינוי "חישוב מיוחד".

 

במילים פשוטות – בביטוח הלאומי 60%+30% אחוזי נכות אינם מגיעים כדי 90% אחוזי נכות ואינם מעניקים פטור ממס. על כן כיצד מחושבת הנכות? אם כן, ראשית ניקח את הליקוי בגינו נקבעו לאדם אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, לדוגמא 60%. אחוזי הליקוי השני, לדוגמא 30% אינם מתווספים ל-60%, אלא מחושבים באופן יחסי מתוך סך אחוזי ה"בריאות" שנותרו לחולה. כלומר 30% מתוך 40% (=100%-60%) שהם 12% משוקלל – כך שבסופו של דבר יקבעו לאותו אדם נכות משוקללת בשיעור 72%, והרי שהמרחק לקבלת נכות המזכה בפטור, גדול.

שיטת החישוב המיוחדת מקשה על קבלת אישור הזכאות לפטור, דבר ההופך כל בעיה רפואית, קטנה כגדולה, שניתן לדרוש בגינה אחוזי נכות כנחוצה בתהליך לקבלת הפטור – ארגון המסמכים הרפואיים, דרישה להיבדק בוועדות הרפואיות במספר תחומים מן הרפואה והצגה נכונה של הליקויים בפני הועדה הרפואית, עשויים להשפיע לטובה על אחוזי הנכות הסופיים שיקבעו ובהתאם יגדילו את הסיכוי לקבלת הפטור ממס ההכנסה.

 

ההחלטה על אחוזי הנכות נתונה בידי וועדה רפואית של הביטוח הלאומי –לאחר מילוי טפסים ("בקשה לפטור ממס", "אישור מסירת מידע" ו"קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה") ותשלום אגרה, פקיד השומה במס הכנסה הוא הגורם שמספק למגיש הבקשה הפנייה לוועדות בביטוח הלאומי.

 

שלב ההופעה בפני הוועדה הרפואית, הוא למעשה השלב הקריטי. הדרכה נכונה בנוגע לבדיקות רפואיות מקדימות ורלוונטיות, כמו גם הגשה מדויקת של הטפסים באופן שמייצג נאמנה את המציאות והגעה לוועדות עם איש מקצוע, מגדילים את הסיכוי לאישור אחוז הנכות האמיתי ובהמשך לקבלת הפטור.

 

יש לציין שגם מי שהותאמה לו נכות, המזכה בפטור על פי חוק אחר, זכאי לפטור אוטומטי ממס. כך למשל בעלי נכות רפואית משוקללת בשיעור 90% או נכות רפואית בשיעור 100%, בנפגעי עבודה, נכות כללית, נפגעי הנאצים, נפגעי איבה, נפגעי הנאצים, נכי צה"ל, זכאים לקבל פטור אוטומטי ממס הכנסה, ללא דרישה לעבור שוב ועדות רפואיות.

נוסף לקביעת אחוזי הנכות בגין הליקויים השונים, הועדה הרפואית אף קובעת את מועד הופעת הליקויים (תחולת הליקויים). למועד התחולה חשיבות רבה, שכן ככל שהמועד בגינו נקבעה נכות המזכה בפטור יהיה רחוק יותר, כך ניתן יהיה לקבל החזר מס רטרואקטיבי גדול יותר (עד שש שנים אחורה).

 

קבלת החזר המס הרטרואקטיבי, מבוצע על ידי הגשת טופס בקשה להחזר מס לגבי כל אחת מהשנים. רק מילוי נכון ודקדקני של הבקשה תבטיח החזר מס מקסימאלי, ויש להעניק לכך את תשומת הלב המלאה.

 

פרק הזמן המינימלי המעניק פטור: פטור ממס מוענק רק למי שנכותו המזכה בפטור נקבעה למעל 184 יום (כחצי שנה).
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: